Keresztelő Szent János Plébánia     Főoldal
Kívánom minden ide látogatónak, hogy találjon hasznos információkat és tartalmas gondolatokat. Nagyon örülök, ha valamit ezen az úton is tudunk nyújtani az olvasóknak.
Blanckenstein György plébános
Hirdetések
Népszavazás
Vasárnap lesz a Népszavazás. Biztatunk mindenkit, hogy menjen el és szavazzon nemmel, hiszen hazánk jövőjéről van szó, ezért nem lehetünk közömbösek.
Rózsafüzér imádság
Október hónapban minden nap, szerda kivételével közös rózsafüzér imádságot tartunk 17.45-kor a Péter-Pál templomban. A hétvégéken plébániánk közösségei fogják vezetni az imádságot.
Gyóntatás
Mivel csak ketten vagyunk lelkipásztorok itt a Plébánián, ezért a hitoktatás miatt nem tudjuk megoldani a reggeli szentmisék alatti gyóntatást, csak úgy, hogy kedden és szerdán a szentmise előtt 7.20 – 7.40 között, illetve szombaton és vasárnap a misék alatt. Az esti miséken lesz gyóntatás a szokott időben. (A héten György atya a Kolping zarándoklaton lesz, ezért csak vasárnap lesz gyóntatás.)
Katekézis
Október 3-án a volt katekumenek számára találkozó lesz a plébánián.
Missziós imacsoport
A missziós imacsoport első találkozása szeptember 30-án, pénteken lesz a szentmise után. Mindenkit szeretettel várunk.
Indul a hittan
A plébániai hittanfoglalkozások a jövő héten megkezdődnek a következő csoportoknak: Bérmálkozóknak a VIII. osztályosok részére, a felzárkóztatás a szentségek vételéhez III. –I V; V. – VIII. Az időpontok a hirdetőtáblán olvashatók.
Házas Hétvége
Október 28 péntektől – 30 vasárnapig Házas Hétvégét szervezünk Leányfalun a Lelkigyakorlatos házban. Olyan házaspárok jelentkezését várjuk, akik szentségi házasságban élnek és szeretnék megújítani a házasságukat. Jelentkezni lehet a kitett szórólapokon.
Megjelent az Adoremus
Megjelent az októberi Adoremus, kapható a sekrestyében.
Bérmálkozás
Jövőre bérmálkozás lesz a Plébánián. A bérmálkozóknak több csoportban lesz felkészítés: a Szent András iskolában a 8. osztályosoknak, a Református Gimnáziumban szintén a 8. osztályosoknak, és a felsőbb osztályosoknak a Ferences Gimnáziumban, közösen a felsőbb osztályosoknak, és a Plébánián minden 14 évnél idősebbeknek hétfőn 19.30 órakor. A fiataloknak, akik plébániánkon szeretnének a bérmálkozásra felkészülni, az első alkalom október 3-án lesz, a Ferences Gimnáziumban pedig hirdetik a kezdés idejét. A felnőtteknek a keresztségre, elsőáldozásra, vagy bérmálásra való felkészítés október első csütörtökén fog elkezdődni 20 órakor.
Szent Cecília kórus
Csütörtöktől folytatódnak a Szent Cecília kórus énekpróbái 19 és 21 között a hittanteremben. Szeretettel várunk új tagokat is, akik szeretnek, és tudnak énekelni.
Hittan csoportok

Összes hír...    
Akadálymentes oldal
Felhasználónév:
Jelszó:
Szentségek
A Szentségek Jézus ajándékai, mellyel a mindennapjainkban akar minket segíteni, megerősíteni. Egyházunk szentségei: a Keresztség, a Bérmálás, az Eucharisztia, a Bűnbánat, a Betegek kenete, az Egyházi rend és a Házasság.
Közösségekről
Egyházközségünkben pezseg az élet. Erre bizonyság a számos közösség, amelyek itt mutatkoznak be. Ha valamely közösség érdekli Önt, mindegyiknél talál olyan nevet, telefonszámot, ahol további információt kaphat.
Péter-Pál Útján
A plébánia évek óta rendszeresen megjelenteti a „Péter-Pál útján” nevű újságot, amely rendszerint valamely ünnepkör eseményeiről számol be. A „Péter-Pál ösvényén” a plébánia általában hetente megjelenő hírlevele.

Szeretnénk bemutatni templomainkat. A templom Isten háza. Olyan liturgikus tér, amelyben szertartásaink vallásos eseményeik zajlanak. Ugyanakkor érdemes megismerni ezeket az épületeket építészeti szempontból is.

A honfoglalás után a mai Szentendre területe Apor hadvezér szálláshelye volt. Róla és nemzetségéről az itt kialakult kis falu és a mellette folyó patak az Apor nevet kapta. Az államalapítás után Szent István király, egyházszervezés céljából, 1002-ben az Apor nevű falut több helységgel együtt a veszprémi püspökségnek adományozta. A püspökök rövidesen kúriát létesítettek és irodát működtettek itt a Duna mellett.
Liturgia
Pünkösd neve azt jelenti, 50. nap. Ez az ünnep a húsvét után az egyik legrégibb ünnepe a liturgiának, A Pászka ünnep utáni 50. napot jelentette. Ez a szép ünnep, húsvét nagy ünnepének a befejezése, lezárása, amikor megkapjuk a Szentlélek ajándékát.